Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

zdarzenia


Wiatrołomy i zalania
23 czerwca 2020

20 - 23 czerwca 2020 roku przez teren Polski, w tym przez  powiat łódzki wschodni przeszły silne wiatry oraz obfite opady deszczu. W tym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały kilkadziesiąt razy do zalań piwni, terenów, uszkodzonych linii elektroenergetycznych, powalonych drzew oraz uszkodzonej infrastruktury gminnej.