Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

zdarzenia


Zniszczone dachy, zalane piwnice
19 sierpnia 2020

Zniszczone dachy, zalane piwnice

 

17 sierpnia 2020 roku był bardzo pracowity dla strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej  w Koluszkach oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.  W tym okresie na skutek intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszył silny i porywisty wiatr  doszło do kilkudziesięciu interwencji. W głównej mierze były to wiatrołomy czyli powalone konary drzew na jezdnie, linie elektroenergetyczne. Dochodziło również do uszkodzeń infrastruktury drogowej i komunalnej. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy gmin: Koluszki i Nowosolna tam odnotowano najwięcej zdarzeń. Największe straty materialne powstały na skutek uszkodzeń dachów kilku budynków mieszkalnych.