Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112

Statystyka


Wyjazdowość JRG za okres 01. 01. 2019 r. do 09. 10. 2019 r.
 
Liczba zdarzeń - 1158
w tym:
pożarów - 328
miejscowych zagrożeń - 670
alarmów fałszywych - 70
Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach - Kliknij tutaj 
 
Liczba zdarzeń w okresie porównawczym tj. od 01. 01. 2018 r. do 09. 10. 2018 r.
 
Liczba zdarzeń - 1167
w tym:
pożarów - 273
miejscowych zagrożeń - 848
alarmów fałszywych - 46
Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach - Kliknij tutaj
 

Wyjazdowość jednostek OSP powiatu łódzkiego wschodniego w okresie od 01. 01. 2019 r. do 09. 10. 2019 r. - Kliknij tutaj
Uwaga! Rubryka "Razem" w tabeli wyjazdowości jednostek OSP zawiera również nieukazaną we wcześniejszych kolumnach liczbę wyjazdów gospodarczych, które zgodnie z rozporządzeniem KG PSP muszą być również odnotowywane w Systemie Wspomagania Dowodzenia