Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112

Statystyka


Wyjazdowość JRG w roku 2020 r.
 
Liczba zdarzeń za okres 01. 01. 2020 r do 06. 05. 2020 r. -
Liczba zdarzeń - 378
w tym:
pożarów - 146
miejscowych zagrożeń - 208
alarmów fałszywych - 24
Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach - Kliknij tutaj 
 
Liczba zdarzeń w okresie porównawczym tj. od dnia 01. 01. 2019 r. do 06. 05. 2020 r.
 
Liczba zdarzeń - 390
w tym:
pożarów - 183
miejscowych zagrożeń - 186
alarmów fałszywych - 21
Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach - Kliknij tutaj
 

Wyjazdowość jednostek OSP powiatu łódzkiego wschodniego w okresie od 01. 01. 2020 r. do 06. 05. 2020 r. - Kliknij tutaj
Uwaga! Rubryka "Razem" w tabeli wyjazdowości jednostek OSP zawiera również nieukazaną we wcześniejszych kolumnach liczbę wyjazdów gospodarczych, które zgodnie z rozporządzeniem KG PSP muszą być również odnotowywane w Systemie Wspomagania Dowodzenia