Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
 • KGPSP
 • KWPSP
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Służba Cywilna Koluszki

Polityka Prywatności


Polityka prywatności - zasady użytkowania serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach

 

Właściciel witryny www.kppspkoluszki.pl (koluszki.strazpozarna.pl)

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem kppspkoluszki.pl lub koluszki.strazpozarna.pl jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego, ul. Słowackiego 28, Koluszki 95-040
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego , poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego , z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego .
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego , rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  poprzez podanie źródła w postaci www.kppspkoluszki.pl - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego .
 8. Otrzymując dostęp do stron Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

·         nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,

·         przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,

·         wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Koluszki,  24. 08. 2016 r.