Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

Oficer prasowy


Oficer ds. prasowo-informacyjnych
mł. bryg. mgr inż. Marcin Rzesiewski - Zastępca Komendanta Powiatowego
tel. 503 028 758,    533 527 100
e-mail: m.rzesiewski@straz.lodz.pl

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki Komendy Powiatowej.