Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112

Sala edukacyjna


19 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach odbyła się uroczystość otwarcia sali edukacyjnej dla dzieci, która powstała w ramach dofinansowania ze środków pochodzących ze składek obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Celem realizacji tego przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń i umiejętności zachowania się w przypadku ich wystąpienia.

Sala edukacyjna składa z dwóch pomieszczeń:

  • sali głównej wyposażonej w sprzęt multimedialny, mini wóz strażacki i ześlizg oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy i umiejętności korzystania z numerów alarmowych,
  • sali przypominającej wyposażeniem typowe mieszkanie (terma gazowa, kuchnia gazowa, czujki), gdzie będzie można dowiedzieć się o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w naszych domach oraz obiektach wyposażonej także w system zadymienia, sygnalizacji pożarowej, gorące drzwi, dźwiękowy system ostrzegania.

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI EDUKACYJNEJ

Regulamin korzystania z Sali edukacyjnej - plik pdf

Karta zgłoszenie grupy na zajęcia w Sali edukacyjnej - plik pdf

Karta zgłoszenia grupy na zajęcia w Sali edukacyjnej - plik docx (edytowalny)