Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

Aktualności


Akcja „CZYSTY ŻŁOBEK” - III etap
14 maja 2020

Kolejny etap wsparcia przez  Wojewodę Łódzkiego  w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu SARS Cov-2.  Trzecia partia preparatów do dezynfekcji uzupełniająca ilość min. 40 litrów na placówkę przekazana została  publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym  tj. żłobkom, przedszkolom oraz szkołom z oddziałami przedszkolnymi. Do tych placówek z terenu powiatu łódzkiego wschodniego rozwieziono tym razem 900 litrów płynów to jest łącznie niemal 3000 litrów środków dezynfekcyjnych.  Zostały one rozwiezione przez tut. Komendę Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.