Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

Aktualności


Samochody Ratowniczo - Gaśnicze dla OSP
25 czerwca 2020