Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

Aktualności


Nominacja w korpusie aspiranckim
29 lipca 2020

Dnia 26 czerwca 2020 roku Rozkazem personalnym nr 569/kadr/20 Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji nadał st. ogn. Damianowi Piwowarskiemu stopień Młodszego Aspiranta.

Młodszy Aspirant Damian Piwowarski jest zatrudniony w tut. jednostce od 2005 roku. Pełni służbę jako  ratownik  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Koluszkach po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. W 2018 roku rozpoczął naukę w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, po jej ukończeniu   zdobył kwalifikacje wstępując w korpus apirantów pożarnictwa.

Kadra i funkcjonariusze składają świeżo upieczonemu aspirantowi  gratulacje i życzą dalszych sukcesów zawodowych